Puls – Agil Modell

Agil Styrning av
Strategi och Utveckling

Parmatur 20 år 1999-2019

Puls är en organisationsmodell för agil styrning av strategi- och utvecklingsarbete.

Puls kortar utvecklingstiderna och ökar intäkterna

Puls baseras på agila principer och löser vanliga problem i produktutveckling och projektorganisationer idag.

  • Puls hanterar arbetsbelastning och köer vilket ökar genomflödet av projekt och aktiviteter. Fler projekt färdigställs per år.
  • Pulsmöten i ett gemensamt pulsrum förenklar interaktion mellan människor och snabbar upp beslutsfattandet.
  • Puls skapar transparens och ger ledningsgruppen kontroll via uppdateringar i realtid och effektiva verktyg för styrning.
  • Puls gör det möjligt att bedriva produktutveckling i en miljö med komplexa krav till lägre kostnad och med kortare tid till marknad.

Puls är en agil modell för hela utvecklingsorganisationen.
Puls inkluderar portföljstyrning, produktledning, resurshantering, uppdragshantering och projektledning.

Agil produktutveckling i betydelsen anpassningsbar och långsiktigt framgångsrik har kommit att ersätta begreppet Lean produktutveckling.

Läs mer om Puls här.

Våra produkter

Vi tillhandahåller utbildning, metoder och verktyg i Agil Affärsstrategi, Agil Projektledning och Agil Produktutveckling.
Vi utvecklar ditt företag till att framgångsrikt skapa, hantera och utnyttja förändringar på marknaden.

Kontakta oss

för referenser och för att boka ett möte där vi kan berätta mer.

Parmatur HB
+46 8 532 54 007
jan-erik@parmatur.com

Ängstäppevägen 6
144 64 Rönninge
Sverige