Om Puls

Vad är Puls? Parmatur Puls kortar utvecklingstiderna och ökar intäkterna

Parmatur Puls baseras på agila principer och löser vanliga problem i produktutveckling och projektorganisationer idag.

  • Puls hanterar arbetsbelastning och köer vilket ökar genomflödet av projekt och aktiviteter. Fler projekt färdigställs per år vilket leder till en konkurrensfördel.
  • Pulsmöten i ett gemensamt pulsrum förenklar interaktion mellan människor, ökar engagemanget, snabbar upp beslutsfattandet och skapar förutsättningar för framgångsrik produktutveckling.
  • Puls skapar transparens och ger ledningsgruppen kontroll via uppdateringar i realtid och effektiva verktyg för styrning.
  • Puls gör det möjligt att bedriva krävande produktutveckling i en miljö med komplexa krav till lägre kostnad och med kortare tid till marknad med en rimlig chans att hålla tid och budget.

Parmatur Puls är en agil modell, baserat på lean principer och en M-modell för organisationer, för en multiprojektorganisation.
Puls inkluderar portföljstyrning, produktledning, resurshantering, uppdragshantering och projektledning.

Agil produktutveckling i betydelsen anpassningsbar och långsiktigt framgångsrik har kommit att ersätta begreppet Lean produktutveckling.

Parmatur Puls har använts av företag sedan 2004.