Om Puls

Vad är Puls? Parmatur Puls kortar utvecklingstiderna och ökar intäkterna

Parmatur Puls baseras på agila principer och löser vanliga problem i produktutveckling och projektorganisationer idag.

  • Puls hanterar arbetsbelastning och köer vilket ökar genomflödet av projekt och aktiviteter. Fler projekt färdigställs per år.
  • Pulsmöten i ett gemensamt pulsrum förenklar interaktion mellan människor och snabbar upp beslutsfattandet.
  • Puls skapar transparens och ger ledningsgruppen kontroll via uppdateringar i realtid och effektiva verktyg för styrning.
  • Puls gör det möjligt att bedriva krävande produktutveckling i en miljö med komplexa krav till lägre kostnad och med kortare tid till marknad med en rimlig chans att hålla tid och budget i projekten.

Parmatur Puls är en agil modell för hela utvecklingsorganisationen.
Puls inkluderar portföljstyrning, produktledning, resurshantering, uppdragshantering och projektledning.

Agil produktutveckling i betydelsen anpassningsbar och långsiktigt framgångsrik har kommit att ersätta begreppet Lean produktutveckling.

Parmatur Puls har använts av företag sedan 2004.