Om Puls

Parmatur Puls kortar utvecklingstiderna och ökar intäkterna

Parmatur Puls baseras på agila principer och löser vanliga problem i produktutveckling och projektorganisationer idag.

  • Puls hanterar arbetsbelastning och köer vilket ökar genomflödet av projekt och aktiviteter. Fler projekt färdigställs per år.
  • Pulsmöten i ett gemensamt pulsrum förenklar interaktion mellan människor och snabbar upp beslutsfattandet.
  • Puls skapar transparens och ger ledningsgruppen kontroll via uppdateringar i realtid och effektiva verktyg för styrning.
  • Puls gör det möjligt att bedriva produktutveckling i en miljö med komplexa krav till lägre kostnad och med kortare tid till marknad.

Parmatur Puls är en agil modell för hela utvecklingsorganisationen.
Puls inkluderar portföljstyrning, produktledning, resurshantering, uppdragshantering och projektledning.

Agil produktutveckling i betydelsen anpassningsbar och långsiktigt framgångsrik har kommit att ersätta begreppet Lean produktutveckling.

Parmatur Puls har använts av företag sedan 2004.